Математика от начало до клас 4

Тестове по аритметика, визуални елементи и редици от числа.

Описаниe

Целта на това приложение е да помогне на децата да научат математика.
За да направи обучението по-интересно, то е представено като игра и предлага математически тестове с въпроси и отговори.
Нивата са от детска градина, предучилищна, клас 1, клас 2, клас 3 до клас 4 и дори повече, в зависимост от образователната система по математика, която се използва в училището.

Подходящо е за:

  • Възрастта на детската градина, където децата учат броене и форми.
  • В училищната възраст за подготовка по математика в областта на общата основна математика.

Въпросите обхващат различни области: Визуално броене – животни, предмети, форми; Аритметика – събиране, изваждане, умножение, деление; Уравнения и неравенства; Отркиване на закономерности в редици от числа.
Има различни нива, където числата се увеличават от 10 до 20, 50, 100, 1000.

Безплатна инсталация :

Платена инсталация
(без реклами) :

Безплатна инсталация :

Платена инсталация
(без реклами) :

Безплатна инсталация :

Платена инсталация
(без реклами) :

Безплатна инсталация :

Metatrans Apps repo :

Инструкции за игра

  • Първо трябва да изберете ниво от менюто. По подразбиране стартира в режим за детска градина (броене).
  • Когато играта започне, се появява първия въпрос и трябва да щракнете върху един от четирите бутона с отговори.
  • И така, първата цел е да имате възможно най-много верни отговори в края на тестовата последователност.
  • Когато започнете лесно да постигате всички верни отговори на нивото, е време да ускорите реакциите/изчисленията си и да ги направите за по-кратко време. Приложението запазва най-добрия ви резултат за всяко ниво и го показва.

Освен високите оценки по математика в училище, тестовете по математика развиват и увеличават няколко умствени способности, като скорост на броене и изчисления, разпознаване на модели, ниво на концентрация, IQ, аналитични умения, систематично мислене и логика, абстрактно мислене и много други.

Разрешения

Безплатната версия на приложението използва ACCESS_NETWORK_STATE и INTERNET разрешения, защото показва реклами.

Вашата обратна връзка и ревю са повече от добре дошли.

ИЗПРАТИ EMAIL