Струп Ефект Тест

Демонстрира ефекта на Струп и предизвиква мозъка ви.

Описаниe

Целта на това приложение е да демонстрира и илюстрира интересен феномен, който се проявява в мозъка/невроните, когато задачата, която нашия мозък решава предизвиква връзките между визуалния цвят, постъпващ от очните нерви, и думата за цвета, обработвана от рационалния ум.
Тестът на Струп всъщност предизвиква нашия мозък и ум.

Предистория от неврологията:
1. Очните нерви доставят сигнали до мозъка много по-бързо от рационалния ум, защото очните нерви реагират незабавно, a рационалният ум се нуждае от време, за да помисли.
2. Когато имаме времеви натиск да отговорим правилно, тази специфика на мозъка и нервите ни създава импулс в нас, при който искаме да щракнем върху грешния отговор и в същото време трябва да използваме волята си, да останем фокусирани и да мислим осъзнато за да дадем правилни отговори, както и да отговаряме на въпросите за по-кратък период от време.

Инструкции за игра

  • Първо трябва да изберете един от двата режима. По подразбиране се стартира в Струп Ефект или „Вземи Значение, Постави Цвят“, както е посочено в менюто.
  • Когато играта започне, се появява първият въпрос и трябва да щракнете върху един от четирите бутона с цветове като отговор.
  • И така, първата цел е да имате възможно най-много верни отговори в края на тестовата последователност.
  • Когато започнете лесно да отговаряте на всички въпроси, е време да ускорите реакциите си и да ги направите за по-кратко време.

Безплатна инсталация :

Платена инсталация
(без реклами) :

Безплатна инсталация :

Платена инсталация
(без реклами) :

Безплатна инсталация :

Платена инсталация
(без реклами) :

Безплатна инсталация :

Metatransapps repo :

Характеристики

  • Режим на игра „Вземи Значение, Постави Цвят“ или Струп Ефект – Разберете значението на думата за цвят и щракнете върху бутона, оцветен с този цвят.
  • Режим на игра „Вземи Цвят, Постави Значение“ – Разпознайте цвета и щракнете върху бутона с правилно написан цвят като текст.
  • Въпроси, организирани като тестова последователност.
  • Показва резултата след теста.
  • Запазва и може да покаже най-добрия ви резултат за всеки режим.
  • Поддържа различни цветови палитри за различни вкусове.

Разрешения

Безплатната версия на приложението използва ACCESS_NETWORK_STATE и INTERNET разрешения, защото показва реклами

Вашата обратна връзка и ревю са повече от добре дошли.

ИЗПРАТИ EMAIL